نجوم و اکتشافات فضایی- خدمات قابل ارائه
خدمات قابل ارائه در رصدخانه مرکز ماهدشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | 
ارائه خدمات رصدی به پژوهشگران و جامعه دانشگاهی در چارچوب فعالیت های نجوم سازمان فضایی ایران صورت می پذیرد. رصدخانه مرکز ماهدشت اقدام به ارائه داده‌های رصدی به کاربران به دو صورت حضوری و غیر حضوری می‌نماید.
  • رصد حضوری: در رصد حضوری داده های رصدی در حضور پژوهشگر و با نظارت کارشناس رصدخانه اخذ می گردد.
  • رصد غیرحضوری: در این سرویس، داده های رصدی مورد نیاز پژوهشگران، بدون نیاز به حضور مستقیم آنها توسط کارشناس رصدخانه اخذ می گردد و امکان نظارت بر داده گیری تحت بستر وب برای پژوهشگران مهیا شده است. 
نشانی مطلب در وبگاه نجوم و اکتشافات فضایی:
http://isa.ir/find.php?item=4.274.1393.fa
برگشت به اصل مطلب