نجوم و اکتشافات فضایی- اخبار تصویری
شکارچی و سگ بزرگ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
شکارچی و سگ بزرگ
نام عکاس: حسن عبداله آبادی
مکان: استان خراسان رضوی- شهرستان کاشمر- شهر ریوش 
نشانی مطلب در وبگاه نجوم و اکتشافات فضایی:
http://isa.ir/find.php?item=4.234.1743.fa
برگشت به اصل مطلب