نجوم و اکتشافات فضایی- تصاویر خورشید با فیلتر اچ آلفا
تصاویر خورشید در فیلتر اچ آلفا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

رشته های خورشیدی مناطق بزرگی از گاز سرد و بسیار چگال هستند که معمولا به شکل خطوطی دراز و باریک در بالای کروموسفر دیده می شوند. به دلیل اینکه این مناطق دارای دمای کمتری نسبت به محیط پیرامون خود هستند سیاه رنگ دیده می شوند. اگر این عارضه بر روی لبه خورشید ظاهر شود، درخشانتر از فضای تاریک پشت خود مشاهده می شود و در این حالت به آنها زبانه خورشیدی گفته می شود. بنابراین می توان گفت زبانه ها و شراره های خورشیدی ماهیت یکسان دارند و وابسته به اینکه در چه مکانی از خورشید ظاهر می شوند درخشان یا تیره دیده خواهند شد. زبانه ها متصل به سطح خورشید بوده و تا محدوده ی جو خورشید (تاج) گسترش می یابند. آنها تا چندین ماه بر روی خورشید باقی می مانند. در تصویر فوق، رشته ها و زبانه های خورشیدی قابل مشاهده است. این تصویر در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۶ با استفاده از تلسکوپ کرونادوی خورشیدی ۹۰ میلمتری سازمان فضایی ایران در فیلتر اچ آلفا به ثبت رسیده است. 
 


آرشیو تصاویر

نشانی مطلب در وبگاه نجوم و اکتشافات فضایی:
http://isa.ir/find.php?item=4.226.823.fa
برگشت به اصل مطلب