نجوم و اکتشافات فضایی- رویدادها و اطلاعیه ها
برگزاری پنجمین مدرسه تابستانی نجوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
پنجمین دوره از مدرسه تابستانی نجوم با عنوان پروژه هایی در نجوم نیمه‌حرفه‌ای از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۶ مردادماه ۱۳۹۶ در شهر کرج و در محل مرکز فضایی ماهدشت برگزار خواهد شد. مباحث اصلی ارائه شده در این مدرسه تابستانه عبارتند از؛ شکل گیری، تکامل و تحول دمایی سیارات، آشنایی با فیزیک خورشید، تاج و پردازش تصاویر، حیات فراخورشیدی: شرایط فیزیکی زیست میکروبی، شیوه بهینه داده گیری علمی در رصدخانه ها. مدرسه های تابستانی نجوم از طرف آیوتا خاورمیانه و با حمایت سازمان فضایی ایران و اتحادیه جهانی نجوم IAU برگزار می شود.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه نجوم و اکتشافات فضایی:
http://isa.ir/find.php?item=4.207.939.fa
برگشت به اصل مطلب