سنجش از دور ایران- پایش ماهواره ای زمین
پایش ماهواره ای زمین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

پیامدهای ناشی از فعالیت های نابخردانه انسان و بروز تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر، مشکلات بسیاری را برای ساکنان کره زمین ایجاد کرده است. در این میان کشور ما نیز از آثار این پیامدها بی نصیب نبوده و امروزه شاهد افزایش وقوع بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سیل، طوفان، گرد و غبار، موج‌های گرمایی و غیره هستیم. با توجه به رشد چشمگیر فناوری سنجش از دور طی چهار دهه اخیر و در دسترس بودن تصاویر ماهواره ای برای کاربران، استفاده از این فناوری به منظور شناسایی به موقع و مدیریت اثرات رویدادهای طبیعی، بیش از پیش توصیه می گردد.
با بکار گیری این فناوری ضمن شناخت بهتر و مطالعه وضعیت پدیده های مرتبط با این رویدادها، متولیان ذیصلاح می توانند راهکارهای سریع تر و علمی تری را برای مقابله یا کاهش آنها در برنامه‌های علمی و اجرایی خود در نظر آورند. هدف از پایش ماهواره ای زمین در حوزه فناوری سنجش از دور، استفاده موثر از داده‌های ماهواره‌ای به منظور شناسایی و تولید پارامترهای مرتبط با پدیده های دینامیک سطح زمین و در اختیار گذاردن آن برای مجریان و مسئولین مرتبط، می باشد.

با توجه به مجموعه امکانات موجود در سازمان فضایی ایران، با استفاده از اخذ مستقیم تصاویر ماهواره ای TERRA/MODIS ،AQUA/MODIS ،NOAA ،FY2E و دانلود تصاویر ماهواره ای سری LANDSAT و سری SENTINEL به طور منظم، برخی پدیده ها در حوزه هواکره، آب کره، خاک کره، گیاه کره و انسان کره مورد پایش و در اختیار کاربران قرار می گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره می توانید با شماره تلفن 23344 داخلی 2332 تماس حاصل نمائید.
 

گزارش ویدیویی محصولات سنجش از دور گزارش اربعین حسینی
•••
اخذ روزانه تصاویر ماهواره TERRA و AQUA : موزائیک ماهیانه از تصاویر مادیس
AWT IMAGE AWT IMAGE
••• •••
پایش ماهواره ای بلایای طبیعی کشور :
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
••• ••• ••• •••
AWT IMAGE AWT IMAGE
••• •••
پایش ماهواره ای تالاب های کشور، بدنه های آبی :
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای سایر پدیده های طبیعی :

AWT IMAGE

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای محیط های جغرافیایی
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
••• ••• •••
پایش ماهواره ای محیط زیست در حفظ توسعه پایدار
AWT IMAGE
•••

نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.99.275.fa
برگشت به اصل مطلب