سنجش از دور ایران- آرشیو تصاویر و محصولات
تصاویر و محصولات ماهواره ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از آنجائیکه امروزه، ارائه داده های ماهواره ای و محصولات مختلف، به منظور رفع نیاز جامعه کاربران و علاقمندان به حوزه سنجش از دور، امر مشخص و با اهمیتی می باشد و از طرفی وجود مراکز و پایگاه های داده در دنیا، امکان دسترسی و اشتراک گذاری اطلاعات مکانی و محصولات تولیدی را آسان و سریعتر نموده، لذا بخش سنجش از دور سازمان فضایی ایران نیز در راستای گام نهادن در این عرصه گسترده، اخذ روزانه و تولید محصولات مختلف ماهواره ای را به عنوان یکی از اهداف کلیدی خود قرار داده است.
با توجه به دریافت روزانه تصاویر ماهواره ای NOAA/AVHRR و TERRA/MODIS از ایستگاه فضایی ماهدشت، امکان تولید محصولات هر یک از ماهواره های فوق وجود داشته و قابل سفارش است. با آماده سازی فراداده تصاویر و محصولات ماهواره ای، اطلاعات بیشتری نظیر مشاهده ویژگی های محصولات، قابلیت جستجو، دستیابی و سفارش آنها، در اختیار کاربران قرار می گیرد. در ادامه محصولات قابل تولید ماهواره ای مذکور به صورت ذیل بیان می گردد :

داده و محصولات تصاویر ماهواره ای NOAA/AVHRR

  • شاخص پوشش گیاهی NDVI
  • پهنه آبی Water Body

داده و محصولات تصاویر ماهواره ای TERRA/MODIS

نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.90.280.fa
برگشت به اصل مطلب