سنجش از دور ایران- مدرسه سنجش از دور
آشنایی با فناوری سنجش از دور برای مقطع تحصیلی متوسطه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سرفصل های آموزش سنجش از دور در مقطع تحصیلی متوسطه موارد زیر را شامل می گردد.
  1. آشنایی با داده و اطلاعات
  1. روشهای اخذ داده از سطح زمین
  1. معرفی برخی ماهواره های سنجش از دور
  1. آشنایی با کاربرد و روش های سنجش از دور
  1. تعیین موقعیت مکانی

  1. سنجش از دور و مخاطرات طبیعی
  1. معرفی ویژگی های استان های کشور با استفاده از فناوری سنجش از دور
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.400.2772.fa
برگشت به اصل مطلب