سنجش از دور ایران- خدمات آزمایشگاه ملی
ارائه خدمات اتاق تاریک تمیز با کلاس 10000

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اتاق تاریک تمیز، با پوشش رنگ دیواره سیاه ضد بازتاب جهت انجام تست های کالیبراسیون انواع حسگرهای تصویربرداری، انجام عملیات طیف سنجی و تمامی آزمایش های اپتیکی حساس به نور محیط در محل آزمایشگاه ملی سنجش از دور در حال بهره برداری است.
 
مشخصات اتاق تاریک تمیز
کلاس اتاق تاریک 10000
مساحت 60 متر مربع
ارتفاع سقف 2.8 متر
سیستم تهویه مشترک با سیستم تهویه اتاق تمیز
دمای اتاق 3+-23 درجه سانتی گراد
پوشش کف کنداکتیو
•••
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.396.2739.fa
برگشت به اصل مطلب