سنجش از دور ایران- خدمات و فعالیتهای انجام شده
فعالیتهای انجام شده در آزمایشگاه سنجش از دور

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
فعالیتهای متعددی در آزمایشگاه ملی سنجش از دور در حال انجام است. این فعالیتها بطور عمده شامل:
  • تست پارامترهای هندسی عدسی ماهواره Autsat
  1. اندازه گیری فاصله کانونی
  2. اندازه گیری تابع انتقال مدولاسیون عدسی MTF
  • تهیه و تکمیل کتابخانه ملی طیفی
  • جمع آوری اطلاعات هواشناسی
  • توسعه و تکمیل فاز دوم آزمایشگاه ملی سنجش از دور
  • مطالعه طرح ایجاد سایتهای کالیبراسیون
  • طیف سنجی و رادیومتری میدانی و اندازه گیری شاخص سطح برگ در مجتمع کشت و صنعت دشت مغان
•••
•••
•••
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.265.1299.fa
برگشت به اصل مطلب