سنجش از دور ایران- ایستگاه هواشناسی ماهدشت
ایستگاه هواشناسی مرکز فضایی ماهدشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۱ | 
از سال 1394 یک دستگاه ایستگاه هواشناسی ثابت در مرکز فضایی ماهدشت مستقر شده است که بصورت روزانه پارامترهای اقلیمی مختلفی را در منطقه برداشت می نماید. پارامترهای خروجی این ایستگاه در مطالعات جوی و محاسبات سنجش از دوری نقش حیاتی دارد. از این تجهیزات جهت اندازه گیری پارامترهای هواشناسی و اقلیمی منطقه از قبیل دما، رطوبت، بارش، باد، شدت تابش، دمای سطح خاک و هر پارامتر اقلیمی مورد نیاز دیگر استفاده می شود.
•••
اطلاعات ایستگاه هواشناسی مرکز فضایی ماهدشت
•••
•••
•••
•••
•••

 
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.263.1290.fa
برگشت به اصل مطلب