سنجش از دور ایران- کتابخانه طیفی ملی
درگاه کتابخانه طیفی ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 

یکی از اهداف اصلی در آزمایشگاه محیطی تهیه و ایجاد کتابخانه طیفی ملی بومی از عناصر، مواد و عوارض مختلف بر روی زمین در سطح کشور و منطقه می باشد. با توجه به گستردگی و تنوع عوارض و پدیده های مورد نظر جهت ایجاد کتابخانه طیفی ملی، بدیهی است که این امر بایستی در قالب یک برنامه بلند مدت و توسط تیم های مختلف عملیاتی تهیه گردد.

در فاز اول کتابخانه طیفی ملی، طیف 537 نمونه مختلف تهیه شده است. 299 نمونه به روش آزمایشگاهی و 238 نمونه به روش میدانی مورد طیف سنجی قرار گرفته اند. نمونه های مذکور با توجه به نیاز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شده اند.

منحنی های طیفی عوارض موجود در کتابخانه به همراه داده های کمکی مربوطه، در قالب یک پایگاه داده گردآوری شده و جهت ارائه به کاربران بر روی سرور قرار می گیرد. به منظور متصل شدن به پایگاه داده کتابخانه طیفی ملی سازمان فضایی ایران، بر روی شکل زیر کلیک نمایید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.159.452.fa
برگشت به اصل مطلب