سنجش از دور ایران- کاربردهای سنجش از دور
کاربردهای سنجش از دور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

امروزه طیف وسیعی از کاربردهای سنجش از دور در زمینه های مختلف شناسائی شده است. در این قسمت سعی شده تا کاربردهای رایج فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای مختلف در قالب یک طبقه بندی کلی، همراه با توضیحات مختصر ارائه گردند. برای آشنائی و کسب اطلاعات بیشتر از سایر کاربردهای علم سنجش از دور، می توانید به شاخه سنجش از دور سازمان فضایی ایران، اداره کل سنجش از دور، مراجعه نمائید.

کاربردهای سنجش از دور ماهواره ای

  1. مطالعات انرژی
  1. مطالعات منابع طبیعی
  1. مطالعات بلایای طبیعی
  1. مطالعات توسعه شهری
  1. مطالعات هواشناسی و جوی
  • بررسی لایه های مختلف جوی
  • بررسی خصوصیات ابرها
  • ...
  1. سایر موارد
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.155.105.fa
برگشت به اصل مطلب