سنجش از دور ایران- اخبار - توسعه کاربرد و خدمات RS
پایش ماهواره ای رشد کشاورزی آبی در شهرستان الشتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
احداث بزرگترین ایستگاه پمپاژ آب غرب کشور با هدف تحت پوشش قرار دادن 3200 هکتار از اراضی شهرستان الشتر از توابع استان لرستان در سال 1380 آغاز شد. هدف از احداث این ایستگاه، تأمین آب لازم برای آبیاری تحت‌ فشار 3200 هکتار از زمین‌ های کشاورزی دشت این شهرستان از طریق رودخانه کهمان می­باشد که با اجرای کامل آن به گفته کارشناسان تحولی بزرگ در بخش کشاورزی شهرستان ایجاد خواهد شد. تصاویر ماهواره ­ای سنتینل 2 در بازه زمانی سال­های 2015 تا 2019 گویای رشد کشاورزی آبی به واسطه پیشرفت نسبی این پروژه در غرب و جنوب غربی این شهرستان می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.137.3992.fa
برگشت به اصل مطلب