سنجش از دور ایران- کودکان/نوجوانان
برنامه های هفته جهانی فضا 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به شعار هفته جهانی فضا سال جاری با عنوان" سنجش از دور و توانمند سازی آینده" اداره کل سنجش از دور سازمان اقدام به برگزاری برنامه های مختلفی به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سطح دانش کاربران در حوزه های فناوری سنجش از دور، نمود.

AWT IMAGE

  • برگزاری برنامه آموزش و ترویج فناوری های فضایی در هفته جهانی فضا در مدارس تهران
  1. مجتمع آموزشی پسرانه دولتی دکتر محمود افشار
  2. مجتمع آموزشی پسرانه غیر دولتی حضرت امیر
  • برگزاری مسابقه مقاله و داستان نویسی سنجش از دور و توانمندسازی آینده
  1. مقاله شماره 1 : از موسیقی تا فضا، از سنتور تا ماهواره
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.131.284.fa
برگشت به اصل مطلب