سنجش از دور ایران- ماهواره ها
SPOT 4

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

SPOT-4

اپراتور ماهواره SPOTIMAGE (Francie)
شروع ماموریت 24.03.1998
ماهواره بر Ariane 4
کشور سازنده فرانسه
ارتفاع مدار [km] 830
زاویه انحراف [º] 98.7
دوره بازگشت [روز] 26
خاتمه ماموریت 10.01.2013
عرض تصویر [km] HRVIR-MS 60km, HRVIR-PAN 60km, Vegetation-1 2250km
وضعیت غیر عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.234.fa
برگشت به اصل مطلب