سنجش از دور ایران- ماهواره ها
Landsat 7

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

Landsat 7

اپراتور ماهواره USGS (USA)
شروع ماموریت 15.04.1999
ماهواره بر Delta 7000
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 705
زاویه انحراف [º] 98.2
دوره بازگشت [روز] 16
مدت زمان گردش 99 دقیقه
خاتمه ماموریت --
عرض تصویر [km] ETM+ 185km
توان تفکیک مکانی باندها 1: VIS → 30m
2: VIS → 30m
3: VINIR → 30m
4: VINIR → 30m
5: SWIR → 30m
6: TIR → 60m
7: SWIR → 30m
8: PAN →15m
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.223.fa
برگشت به اصل مطلب