سنجش از دور ایران- ماهواره ها
JERS-1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

JERS-1

اپراتور ماهواره NASDA (Japonsko)
شروع ماموریت 11.02.1992
اطلاعات ماهواره Japanese Earth Resources Satellite -1 (JERS-1).
ماهواره بر H-I(2-stage)
کشور سازنده ژاپن
ارتفاع مدار [km] 568
زاویه انحراف [º] 97.7
دوره بازگشت [روز] 44
خاتمه ماموریت 12.10.1998
عرض تصویر [km] OPS 75km, SAR 75km
وضعیت غیر عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.221.fa
برگشت به اصل مطلب