سنجش از دور ایران- ماهواره ها
IKONOS

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

Ikonos

اپراتور ماهواره DigitalGlobe (USA)
شروع ماموریت 24.09.1999
ماهواره بر Athena II
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 681
زاویه انحراف [º] 98.1
دوره بازگشت [روز] 3
خاتمه ماموریت
عرض تصویر [km] PAN 11km, MS 11km
وضعیت عملیاتی
نشانی مطلب در وبگاه سنجش از دور ایران:
http://isa.ir/find.php?item=2.129.218.fa
برگشت به اصل مطلب