سازمان فضایی ایران- گزارش تصویری
بازدید وزیر ارتباطات از سازمان فضایی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۰ | 

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.73.307.fa
برگشت به اصل مطلب