سازمان فضایی ایران- گزارش تصویری
بازدید وزیر ارتباطات از سازمان فضایی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۰ | 

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.73.307.fa
برگشت به اصل مطلب