سازمان فضایی ایران- اطلاعیه ها
تصویر خورشید درتاریخ 8 خرداد 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | 

AWT IMAGE

این تصویر در تاریخ 8 خرداد ماه 1396 از خورشید، با استفاده از تلسکوپ کرونادوی خورشیدی 90 میلمتری سازمان فضایی ایران در فیلتر اچ آلفا به ثبت رسیده است. در این تصویر، شراره های خورشیدی در لبه های خورشید قابل رویتند. این عارضه، از انفجار بزرگ در اتمسفر خورشید بوجود می‌آید و باعث آزاد شدن انرژی در حد  1025×6 ژول می‌شود (که در حدود یک ششم انرژی خروجی از سطح خورشید در هر دقیقه‌است). شراره خورشیدی کلیه لایه‌های سطح خورشید شامل شیدسپهر، تاج خورشیدی و فام‌سپهر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث گرم شدن پلاسما تا چندین میلیون درجه کلوین می‌شود همچنین باعث سرعت یافتن الکترونها و پروتونها و یونهای سنگین تا نزدیکی سرعت نور می‌شود. در این تصویر پدیده تاریکی لبه نیز قابل مشاهده است. به دلیل آنکه دمای بخش‌های بیرونی لایه غیرشفاف شیدسپهر کمتر از بخشهای درونی آن است، تصویر خورشید در مرکز درخشانتر و روشنتر از اطراف آن به نظر می‌رسد که به این پدیده تاریکی لبه قرص خورشید (اثر تاریکی لبه) گفته میشود

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.72.674.fa
برگشت به اصل مطلب