سازمان فضایی ایران- اخبار فضایی ایران
ایجاد بستر مناسب برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت بخش خصوصی در حوزه فضایی کشور از اولویت های سازمان فضایی ایران خواهد بود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۶ | 
دکتر براری معاون وزیر  ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فضایی ایران در اولین جلسه شورای مدیران این سازمان گفت: ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی در حوزه فضایی و  توسعه و گسترش اقتصاد فضایی از اولویت های سازمان خواهد بود.
دکتر براری ضمن تاکید بر ظرفیت بالای علمی کشور در بخش فضایی در دانشگاه ها و مراکز علمی افزود: باید از ظرفیت علمی بخش دانشگاهی در توسعه حوزه فضایی کشور استفاده مناسب انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور موثر در حوزه بین المللی را یکی دیگر از اهداف سازمان فضایی ایران در دوران جدید دانست.
رییس سازمان فضایی ایران گفت: دیتا های تولید شده در سازمان فضایی ایران باید در خدمت توسعه شاخص های اقتصادی کشور از جمله کشاورزی باشد و بستری فراهم شود تا این دیتاها در اختیار بخش خصوصی جهت تولید ثروت قرار گیرد.
دکتر براری تدوین برنامه 10 ساله حوزه فضایی کشور و تصویب آن در شورای عالی فضایی جهت پیشگیری از موازی کاری در این حوزه را از دیگر اولویت ها و برنامه های خود عنوان کردند.نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.70.1361.fa
برگشت به اصل مطلب