سازمان فضایی ایران- اخبار فضایی ایران
باحمایت سازمان فضایی ایران انجام شد: انتشار کتاب دستورالعمل طراحی سازه ­های حساس ایستگاه­های زمینی محموله ­های فضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۷ | 
به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران: کتاب دستورالعمل طراحی سازه­ های حساس ایستگاه­ های زمینی محموله­ های فضایی برای نخستین بار در سطح کشور، تحت حمایت سازمان فضایی ایران و به همت  یکی از کارشناسان سازمان فضایی ایران تهیه شده است. در این کتاب ضوابط و معیارهای مورد نیاز جهت طراحی و کنترل فنی سازه­ های خاص مربوط به ایستگاه ­های زمینی داخل کشور شامل سازه­ های فوقانی زمین (پدستال آنتن­های مخابراتی و سکوهای نصب آنتن) و نیز سازه تحتانی زمین ( فونداسیون مورد نیاز سازه­های فوقانی زمین) ارائه شده است. شایان ذکر است کتاب مذکور بر مبنای استانداردها و آیین­ نامه­ های معتبر در حوزه مهندسی سازه تهیه شده و نیز تعدادی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ های معتبر  کشور در زمینه مهندسی سازه این کتاب را از نظر فنی تایید کرده­ اند.

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.70.1325.fa
برگشت به اصل مطلب