سازمان فضایی ایران- اخبار فضایی ایران
اولین تصاویر ماهواره ای پردازش شده توسط سازمان فضایی ایران از مناطق حادثه دیده در ایران و عراق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۶ | 
سازمان فضایی ایران به نمایندگی از سازمان ملل متحد مسئول پردازش تصاویر ماهواره ای زلزله اخیر در کشورهای ایران و عراق شد.
داده های ماهواره ای دریافتی پس از پردازش های اولیه مورد تحلیل قرار گرفته و مناطق دارای تخریب، کمپ ها و مناطق تجمع مردم مشخص شده اند.
به زودی با استفاده از تصاویر ماهواره ای رادار، قبل و بعد از زلزله میزان جابه جایی پوسته زمین در منطقه محاسبه خواهد شد.
لازم به ذکر است استفاده از اطلاعات دریافتی از ماهواره های سنجش از دور می تواند در آگاهی بخشی و کاهش اثرات ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه تا برآورد میزان تخریب و امداد رسانی نقش بسزایی داشته باشد.


نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.70.1308.fa
برگشت به اصل مطلب