سازمان فضایی ایران- اخبار فضایی ایران
رییس سازمان فضایی ایران خبر داد: پیوست خدمات ماهواره ای تدوین شد/امکان ارائه سرویس توسط بخش خصوصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۳ | 

 به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران دکتر محسن بهرامی، درمورد کلیات صدور مجوز و نحوه فعالیت اپراتور ماهواره ای در کشور که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است، اظهار داشت: این مصوبه پیرو همکاری و هماهنگی سازمان فضایی ایران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده است.

وی از محول شدن وظیفه تدوین پیوست فنی راه اندازی اپراتور ماهواره ای در کشور به سازمان فضایی ایران، مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خبر داد و گفت: از آنجایی که این مصوبه به صورت کلی تدوین شده، نیاز است که یک سری آیین نامه هایی برای کاربردی کردن آن به کار گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: هم اکنون پیوست فنی استفاده از خدمات ماهواره ای از سوی سازمان فضایی نهایی شده و به سازمان تنظیم مقررات ارائه خواهد شد که امیدواریم تا پایان سال نهایی شود.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه در این آیین نامه جزئیات نحوه فعالیت اپراتور ماهواره ای در کشور، دیده شده است، افزود: مطابق با این آیین نامه، راه برای ورود بخش خصوصی به صحنه ماهواره داری، ماهواره گردانی و ارائه خدمات ماهواره ای در کشور باز شده است.

وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ماهواره ای باید تا 10 سال دیگر، در موقعیت مداری ایران، خدمات ارائه دهد.

بهرامی با بیان اینکه با ابلاغ این مصوبه، اپراتور ماهواره ای می تواند نسبت به طراحی و ساخت ماهواره اقدام کند، گفت: این اپراتور می تواند در نقطه مداری ایران، ماهواره قرار دهد و یا اینکه می تواند براساس ضوابط سازمان فضایی ایران، خدمات ارائه داده و فعالیت داشته باشد.

 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 262 خود، با هدف توسعه و انسجام فعالیتهای بخش خصوصی در استفاده از ماهواره ها، حفظ و توسعه امتیازات مدار- فرکانسی، تسریع در توسعه خدمات ماهواره ای درکشور از طریق اپراتور داخلی ماهواره ای و حرکت در جهت حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره ای، کلیات و چارچوب حاکم بر صدور پروانه اپراتورهای ماهواره ای را تصویب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.70.1179.fa
برگشت به اصل مطلب