سازمان فضایی ایران- اخبار فضایی ایران
بازدید رییس سازمان فضایی ایران از نمایشگاه تله کام ۲۰۱۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | 

 
به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران، دکتر بهرامی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فضایی ایران روز سه شنبه مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ از نمایشگاه تله کام ۲۰۱۷ بازدید کردند.

 
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.70.1155.fa
برگشت به اصل مطلب