سازمان فضایی ایران- ارتباط با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دفتر روابط عمومی:۲۲۰۱۹۹۹۱ ، ۲۲۰۱۹۹۹۰

تلفن گویا :۲۳۳۴۴ -۰۲۱

فکس: ۲۲۰۳۹۱۹۴ ، ۲۲۰۳۹۱۹۳

پست الکترونیکی: info@isa.ir , public@isa.ir

کد پستی: ۱۹۶۷۷۳۴۱۱۴

آدرس اداره کل سنجش از دور : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی (سایه سابق)، پلاک ۳۴
تلفن گویا سازمان : ۲۳۳۴۴-۰۲۱
بخش فروش تصاویر و امور دانشجویی : ۲۳۱۱
فکس اداره کل سنجش از دور : ۲۲۰۲۹۷۰۲-۰۲۱
کدپستی : ۱۹۶۷۷۳۴۱۱۴
 آدرس ایمیل RS@isa.ir            

آدرس دفتر مرکزی آزمایشگاه سنجش از دور
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی (سایه سابق)، پلاک ۳۴، سازمان فضایی ایران، اداره آزمایشگاه و استانداردسازی خدمات سنجش از دور
تلفن : ۲۳۳۴۴-۰۲۱، ۲۲۰۲۹۷۴۸-۰۲۱

آدرس آزمایشگاه سنجش از دور مرکز ماهدشت
کرج، جاده مهرشهر به ماهدشت، بعد از فرودگاه پیام، روبروی مسکن مهر، کیلومتر ۵ جاده اسماعیل آباد، مرکز ماهدشت، آزمایشگاه ملی سنجش از دور
تلفن : ۳۳۲۶۹۰۴۶-۰۲۶ و ۹ الی ۳۳۲۶۹۰۰۶-۰۲۶

آدرس : بخش نجوم و اکتشافات فضایی :
آدرس: کرج، بلوار امام خمینی (ارم)، بعد از فرودگاه پیام، جاده اختصاصی مرکز ماهدشت
تلفن: ۷- ۰۲۶۳۳۲۶۹۰۰۵ و ۰۲۱۲۳۳۴۰۰۰۰
 آدرس ایمیل :  ISAO@isa.ir

آدرس : ایران ، تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی ( سایه)، پلاک ۳۴

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.69.19.fa
برگشت به اصل مطلب