سازمان فضایی ایران- فرایند اخذ پروانه اپراتوری
روند اخذ پروانه اپراتور ماهواره ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | 

 
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.348.1933.fa
برگشت به اصل مطلب