سازمان فضایی ایران- فرایند اخذ پروانه اپراتوری
روند صدور مجوز راه اندازی شبکه ماهواره ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.348.1932.fa
برگشت به اصل مطلب