سازمان فضایی ایران- آشنایی با سازندگان، مشاورین و اپراتورهای بین المللی
مشاورین و سازندگان صنعت ماهواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۴ | 
حقوق فرکانسی یک کشور یا اپراتور در یک نقطه مداری یک حق دائمی و یا حق مالکیت نیست و بلکه یک حق استفاده مشروط است.  به این معنی که یک کشور یا اپراتور به شرط استفاده مداوم از یک نقطه مداری که قبلا موفق به ثبت آن شده ، حقوق فرکانسی آن نقطه را در اختیار خواهد داشت و در غیر این‌صورت اگر برای مدت بیش از 3 سال به هر دلیلی نتواند از حقوق فرکانسی شبکه ماهواره‌ای که در یک موقعیت مداری ثبت کرده استفاده کند، آن شبکه فرکانسی حذف خواهد شد و امتیاز مدار/فرکانس ثبت شده، لغو خواهد شد.

در ادامه به معرفی برخی مشاورین و سازندگان بین المللی ماهواره ای در ارائه خدمات جهت بهره برداری از امتیازات مدار/فرکانس پرداخته شده است.
 
 معرفی مشاورین و سازندگان ماهواره ای

آشنایی با برخی سازندگان و اپراتورهای ماهواره ای
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.347.1939.fa
برگشت به اصل مطلب