سازمان فضایی ایران- پیش نویس سند توسعه اقتصاد حوزه فضایی کشور
پیش نویس سند توسعه اقتصاد حوزه فضایی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | 
سازمان فضایی ایران پیش نویس سند توسعه اقتصاد حوزه فضایی کشور را در راستای سیاست های ابلاغی مبنی بر توسعه اقتصاد این بخش، تدوین نمود و در صدد است با تشکیل کمیته ای نسبت به تکمیل پیش نویس سند مذکوراقدام نماید.
در این راستا، سازمان فضایی ایران آماده دریافت نظرات و پیشنهادات متخصصین حوزه فضایی کشور در خصوص تکمیل این سند می باشد.
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل spaceconomy@isa.ir ارسال نمایید.

دریافت فایل بخش اول پیش نویس سند توسعه اقتصاد حوزه فضایی کشور
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.335.1662.fa
برگشت به اصل مطلب