سازمان فضایی ایران- مقالات
مقالات و گزارشات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.201.907.fa
برگشت به اصل مطلب