سازمان فضایی ایران- ثبت نام در گردهمایی نصف ایران
"لطفا به نکات زیر توجه فرمایید"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | 
1) محدودیتی از جهت تعداد افراد شرکت کننده (از یک شرکت، سازمان، ارگان، صنعت و پارک های علم و فناوری و ...) وجود ندارد.
2) هریک از افراد شرکت کننده می بایست فرم مخصوص به خود را تکمیل کنند.
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.151.1481.fa
برگشت به اصل مطلب