سازمان فضایی ایران- ثبت نام در گردهمایی نصف ایران
فرم ثبت نام لینک ثبت نام صنایع و تعریف کنندگان پروژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | 
لینک ثبت نام صنایع و تعریف کنندگان پروژه
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.151.1475.fa
برگشت به اصل مطلب