سازمان فضایی ایران- دبیر روز فناوری فضایی
دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی سال ۱۳۹۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | 
مهندس مجتبی سرادقی

دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی سال ۱۳۹۶
 
نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.149.1450.fa
برگشت به اصل مطلب