سازمان فضایی ایران- آموزش و نشر
ماهنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 ماهنامه علمی ترویجی فضا  (شماره 38 - اسفند 87)

صاحب امتیاز : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
تاریخ انتشار : اسفند ماه
1387
در این شماره می خوانید:
  1. سرمقاله
  2. بررسی مفاهیم تست نرم افزار در ابزارهای موجود
  3.  بررسی مالی و ریسک پذیری سامانه های فضایی
  4.  ارتباط قدرت تفکیک مکانی تصاویر مالتی - پن یک ماهواره
  5.  ستفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی
  6.  ستارگان متغیر - متغیرهای تپنده
  7.  تکنیک های سنجش از دور در زمین شناسی سیاره ای
  8.  ویژه نامه پرتاب ماهواره امید

 برای دریافت فایل ماهنامه شماره 38 اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه سازمان فضایی ایران:
http://isa.ir/find.php?item=1.145.341.fa
برگشت به اصل مطلب