بایگانی بخش مراکز و بخش ها

img_yw_news
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵ -

اداره کل فناوری اطلاعات

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵ -

مرکز فضایی ماهدشت

مرکز فضایی ماهدشت در فاصله حدود هفتاد کیلومتری غرب تهران قرار گرفته و دارای وسعتی به مساحت حدود 42 هکتار میباشد. اراضی مرکز فضایی البرز توسط اداره منابع طبیعی استان تهران در اختیار سازمان فضایی ایران قرار گرفته است. بدلیل عدم وجود آب کافی و با کیفیت مناسب، آب مورد نیاز این مرکز توسط یک حلقه چاه عمیق که در زمین متعلق به مرکز در فاصله 8 کیلومتری جنوب شرقی آن حفر شده از طریق سیستم انتقال آب و لوله کشی تامین میگردد. تاریخچه فعالیت مرکز را میتوان در دوره های مختلف زمانی که از سال 1351 آغاز میگردد، مورد بررسی قرار داد. خلاصه ای از فعالیتها و تحولات ایجاد شده در این مرکز، طی 34 سال گذشته را میتوان بشرح زیر گزارش نمود.