بایگانی بخش گزارش ها

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سازمان فضایی ایران

گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سازمان فضایی ایران در ۶ ماهه اول ماده ۴۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور