• دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
  • English

بایگانی بخش شورای عالی در یک نگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

دبیرخانه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

اعضای شورا

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ارکان شورا

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

ماموریت و وظایف

شورای عالی فضایی با استناد به ماده ۸ قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۸۲ با وظایف و اختیارات زیر تشکیل گردیده است. اساسنامه این شورا در سال ۱۳۸۳ در هیئت دولت تصویب و در سال ۱۳۸۵ با اصلاحاتی جزئی در هیئت دولت به تصویب مجدد رسید. وظایف و اختیارات شورای عالی فضایی به‌شرح ذیل می‌باشد :

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ -

چشم انداز