بایگانی بخش سال ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ -

اسامی برگزیدگان مسابقه

img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ -

اسامی برگزیدگان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ -

ویژه برنامه های هفته جهانی فضا در سال ۱۳۹۷

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

اسامی هیئت داوران

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

مراحل و راهنمای ثبت نام

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

زمانبندی

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

جشنواره عکاسی نجومی امید