بایگانی بخش تاریخچه روز فناوری فضایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

تاریخچه روز فناوری فضایی

پس از پرتاب غرورآفرین "امید"، نخستین ماهواره ایرانی، به مدار در تاریخ 14 بهمن 87، این روز خجسته به عنوان "روز بزرگداشت فناوری فضایی" در تاریخ کشور ثبت گردید