بایگانی بخش همایش سیارات فراخورشیدی و جهان های زیست پذیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

محل برگزاری همایش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

عناوین و خلاصه سخنرانی ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

راهنمای ثبت نام و اطلاعات همایش