بایگانی بخش همایش سیارات فراخورشیدی و جهان های زیست پذیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

محل برگزاری همایش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ -

عناوین و خلاصه سخنرانی ها

img_yw_news
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶ -

تاریخ های مهم و برنامه زمانبندی

img_yw_news
جمعه ۷ مهر ۱۳۹۶ -

استادان و سخنرانان مدعو

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

راهنمای ثبت نام و اطلاعات همایش

img_yw_news
شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ -

همایش سیارات فراخورشیدی و جهان های زیست پذیر