بایگانی بخش مسابقه اپلیکیشن نویسی نجومی

img_yw_news
دوشنبه 9 مهر 1397 -

هیأت داوران

img_yw_news
شنبه 15 اردیبهشت 1397 -

شرایط پذیرش آثار ارسالی

img_yw_news
شنبه 15 اردیبهشت 1397 -

زمانبندی مسابقه

img_yw_news
سه شنبه 28 شهریور 1396 -

مراحل و راهنمای ثبت نام