بایگانی بخش مسابقه اپلیکیشن نویسی نجومی

img_yw_news
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ -

هیأت داوران

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

شرایط پذیرش آثار ارسالی

img_yw_news
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

زمانبندی مسابقه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ -

مراحل و راهنمای ثبت نام