بایگانی بخش مسابقه عکاسی نجومی

img_yw_news
چهارشنبه 3 آبان 1396 -

پنجره های آسمانی

img_yw_news
چهارشنبه 3 آبان 1396 -

شکارچی آسمان شب

img_yw_news
چهارشنبه 3 آبان 1396 -

پرواز به سوی ماه

img_yw_news
چهارشنبه 3 آبان 1396 -

ارباب حلقه ها

img_yw_news
چهارشنبه 3 آبان 1396 -

اسامی برگزیدگان مسابقه

img_yw_news
پنجشنبه 20 مهر 1396 -

اسامی هیئت داوران

img_yw_news
چهارشنبه 19 مهر 1396 -

امتیازدهی به تصاویر

img_yw_news
شنبه 25 شهریور 1396 -

مسابقه عکاسی نجومی