بایگانی بخش روابط و همکاری های بین المللی

img_yw_news
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ -

مرکز روابط و همکاری‌های بین‌المللی

نقش مرکز روابط و همکاری‌های بین‌المللی در پیشبرد اهداف سازمان فضایی ایران