بایگانی بخش اخبار تصویری

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

ماه در جدال با خورشید

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

کهکشان راه شیری

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

کاروانسرای عباسی

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

آسمان

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

دب اکبر تا دماوند

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

آخرین گرگ و میش های مهارلوی زنده

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

چرخش ستاره ها بر فراز دماوند

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ -

شبی با ستارگان