بایگانی بخش نگاره های آسمانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ -

نگاره های آسمانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ -

رد ستارگان

img_yw_news
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ -

کهکشان راه شیری بر فراز کمپ کوهرنگ

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ -

چهار کهکشان

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

درخت و راه شیری

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

درخشش آذرگوی

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ -

ستاره تنها

img_yw_news
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ -

آسمان نخلستان

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ -

غروب ماه و ستارگان بر فراز سازمان فضایی ایران، مرکز ماهدشت

img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷ -

آسمان بوئین زهرا

img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ -

شکارچی آسمان شب

img_yw_news
یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ -

بر فراز ابرها

img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ -

آتشفشانی از ستاره

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ -

راه شیری بر فراز تخت سلیمان

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ -

رقص زمان

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ -

راه شیری بر فراز رزه

img_yw_news
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ -

چیدن ماه

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ -

آسمان پرستاره ماداگاسکار

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ -

آسمان جنوب

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ -

همسایه ما

img_yw_news
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ -

طبیعت شگفت انگیز

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ -

فرار ستاره ها از آلودگی نوری

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ -

جبار و دودکش جن

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ -

غروب جبار، طلوع بهار

img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ -

بارش شهابی برساووشی

img_yw_news
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ -

بارش نور بر خشکی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ -

دریاچه تار

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -

نقطه پرگار وجود

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

ماه در جدال با خورشید

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

کهکشان راه شیری

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

کاروانسرای عباسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

آسمان

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

آخرین گرگ و میش های مهارلوی زنده

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

دب اکبر تا دماوند

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

ماه گرفته

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

چرخش ستاره ها بر فراز دماوند

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

شب آسمانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ -

دایره قطبی

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ -

آسمان شب طبرستان

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

ابرماه

img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ -

غروب دب اکبر میان گلهای مزرعه آفتابگردان

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ -

شبی با ستارگان

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

کهکشان و شهاب

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ -

آسمان کویر

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ -

راه شیری و خانه های متروکه

img_yw_news
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ -

دریاچه بارده

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

شکارچی و سگ بزرگ

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

کهکشان بر فراز کلوت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

کاروانسرای دیرگچین

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

شبی رؤیایی بر فراز ماران

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

آسمان مهتابی دریاچه سوها

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

جبار و ناهید بر فراز دماوند

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

حلقه بی نهایت

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

شکارچی نور

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

روح زمین و شکوه آسمان

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

شکوه کهکشان

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

کهکشان آندرومدا

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

ارباب حلقه ها

img_yw_news
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ -

درخت در راه شیری

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

ستاره باران

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

شکارچی جنیان

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

سحابی مرداب

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

کهکشان NGC ۸۹۱

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

همه جا، آسمان

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

شکوه کهکشان راه شیری

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

سه گانه ماه، کهکشان و دالامپر

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

شهاب پرساوشی