بایگانی بخش نگاره های آسمانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -

نگاره های آسمانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -

نقطه پرگار وجود

img_yw_news
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ -

ماه در جدال با خورشید

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ -

کهکشان راه شیری

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

کاروانسرای عباسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ -

آسمان

img_yw_news
شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ -

آخرین گرگ و میش های مهارلوی زنده

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ -

دب اکبر تا دماوند

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ -

ماه گرفته

img_yw_news
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ -

چرخش ستاره ها بر فراز دماوند

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ -

شب آسمانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ -

دایره قطبی

img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ -

آسمان شب طبرستان

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ -

ابرماه

img_yw_news
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ -

غروب دب اکبر میان گلهای مزرعه آفتابگردان

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ -

شبی با ستارگان

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

کهکشان و شهاب

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ -

آسمان کویر

img_yw_news
یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ -

راه شیری و خانه های متروکه

img_yw_news
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ -

دریاچه بارده

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

شکارچی و سگ بزرگ

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ -

کهکشان بر فراز کلوت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

کاروانسرای دیرگچین

img_yw_news
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ -

شبی رؤیایی بر فراز ماران

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ -

آسمان مهتابی دریاچه سوها

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ -

جبار و ناهید بر فراز دماوند

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ -

حلقه بی نهایت

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ -

شکارچی نور

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

روح زمین و شکوه آسمان

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

شکوه کهکشان

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

کهکشان آندرومدا

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

ارباب حلقه ها

img_yw_news
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ -

درخت در راه شیری

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

ستاره باران

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

شکارچی جنیان

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

سحابی مرداب

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

کهکشان NGC ۸۹۱

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

همه جا، آسمان

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

شکوه کهکشان راه شیری

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

سه گانه ماه، کهکشان و دالامپر

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ -

شهاب پرساوشی