بایگانی بخش تصاویر نجومی رصدخانه

img_yw_news
سه شنبه 10 مرداد 1396 -

تصویر ماه

img_yw_news
سه شنبه 27 تیر 1396 -

خوشه کروی M۱۳

img_yw_news
سه شنبه 23 خرداد 1396 -

رؤیت هلال ماه رمضان ۱۴۳۸