• یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1544352 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1625 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 14 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

بایگانی بخش آزمایشگاه های فعال

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ -

کالیبراسیون رادیومتریک حسگرهای الکترواپتیکی و اهمیت آن در ماموریت های فضایی

کالیبراسیون رادیومتریک حسگرهای الکترواپتیکی و اهمیت آن در ماموریت های فضایی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه جو و تصحیحات جوی

به‌منظور اندازه‌گیری پارامترها و اجزای جو و اثرات آن‌ها، نیازمند یک‌ سری تجهیزات و همچنین تعریف مدل‌ های ریاضی و فیزیکی خاص هستیم. هدف عمده در این آزمایشگاه، اندازه‌گیری و مدلسازی اثرات جو و اخذ داده‌های محیطی مناسب و قابل‌اعتماد در خصوص جو می باشد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه محیطی

در این آزمایشگاه بوسیله تجهیزات حساس و دقیق، علائم طیفی پدیده‌های مختلف ثبت و مجموعه این علائم به همراه اطلاعات مفید دیگر، در پایگاه داده‌ای به نام  ”کتابخانه طیفی“ ذخیره و نگهداری می‌ شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

آزمایشگاه کالیبراسیون سنجنده های فضایی

رفتار سنجی دقیق اجزای سنجنده به‌ منظور اطمینان از صحت عملکرد آن و ایجاد شرایط لازم در زمینه تفسیرپذیری فیزیکی خروجی سنجنده و همچنین کنترل و تنظیم اجزا و زیر سیستم های  سنجنده قبل از مونتاژ و تکمیل سنجنده  و سپس حین انجام عملیات در فضا، در این واحد انجام می شود.

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ -

آزمایشگاه های فعال سنجش از دور

در حال حاضر سه آزمایشگاه از مجموعه آزمایشگاه های پیش بینی شده به  به شرح زیر به مرحله عملیاتی رسیده است و مابقی در برنامه توسعه آتی تجهیز  خواهد شد.