• دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1051923 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1529 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 36 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

بایگانی بخش ماهواره ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ -

NOAA

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ -

WorldView-3

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ -

WorldView-2

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ -

WorldView-1

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ -

TerraSAR-X

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ -

Terra

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ -

TeLEOS-1

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

SPOT 7-AzerSky

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

SPOT 5

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

SPOT 4

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

Sentinel-2A/2B

ماهواره های Sentinel-2A/2B

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

Sentinel-5P

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

Sentinel-3A

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

ResourceSat-1/2

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

ResourceSat-2A

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

RapidEye

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

RADARSAT-1

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

RADARSAT-2

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

QuickBird

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

OrbView-3

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

OrbView-2

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

Landsat 8

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

Landsat 7

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

Landsat 5

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

JERS-1

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

IRS-1C

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

IRS-1D

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵ -

IKONOS

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ -

Gaofen-2

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ -

Gaofen-1

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ -

GeoEye-1

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ -

EnviSat

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ -

ALOS

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ -

ALOS-2

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ -

ماهواره های سنجش از دور